• בניין A
  • בניין B
  • בניין C
  • בניין D
  • בניין E
  • בניין F
קומות
בניין A
שם דירה: דירה מס' 1 דירת גן
מ"ר דירה:
127.17
מ"ר גינה: 193
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 2
דירת גן
מ"ר דירה: 115.63
מ"ר גינה: 158
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
123.07
מ"ר מרפסת:
13.05
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
36.3
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
123.46
מ"ר מרפסת: 11.62
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 6
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת: 10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
123.07
מ"ר גינה: 13.05
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת: 13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
123.46
מ"ר גינה: 11.62
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר גינה: 10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
123.07
מ"ר גינה: 13.05
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
123.46
מ"ר מרפסת:
11.62
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת:
10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 17
מ"ר דירה:
123.46
מ"ר מרפסת:
11.62
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 18
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת:
10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 20
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת:
10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 24
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 26
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת:
10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 28
מ"ר דירה:
82.3
מ"ר מרפסת:
13.2
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 30
מ"ר דירה:
78.66
מ"ר מרפסת:
10.48
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
קומות
בניין B
שם דירה: דירה מס' 1 דירת גן
מ"ר דירה:
114.29
מ"ר גינה: 191.65
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
45.82
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
44.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
80,83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 15
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 17
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 20
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 21
מ"ר דירה:
80,83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 24
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 25
מ"ר דירה:
80,83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 27
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 28
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
קומות
בניין C
שם דירה: דירה מס' 1 דירת גן
מ"ר דירה:
126.31
מ"ר גינה: 265.25
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 2 דירת גן
מ"ר דירה:
114.18
מ"ר גינה: 116.36
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
42.63
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
45.87
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 6
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת: 12.43

מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 17
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
שם דירה: דירה מס' 18
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 21
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 25
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
שם דירה: דירה מס' 26
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 27
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת:
13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 28
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 29
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 30
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
קומות
בניין D
שם דירה: דירה מס' 1 דירת גן
מ"ר דירה:
114.27
מ"ר גינה: 191.96
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 2 דירת גן
מ"ר דירה:
126.27
מ"ר גינה: 215.29
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
45.82
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
44.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 6
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת
: 13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת
: 13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
80.83
מ"ר מרפסת:
12.94
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת
: 13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 15
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 20
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת
: 13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 24
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 27
מ"ר דירה:
122.9
מ"ר מרפסת:
12.43
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 28
מ"ר דירה:
78.72
מ"ר מרפסת:
12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 30
מ"ר דירה:
125.07
מ"ר מרפסת
: 13.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
קומות
בניין E
שם דירה: דירה מס' 1
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 2
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 88.96
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 6
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 15
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 17
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 21
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 25
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 27
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 29
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 30
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 31
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 33
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום-מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 35
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון-מזרח
נמכר
קומות
בניין F
שם דירה: דירה מס' 1
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 2
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 89.66
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 6
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 10
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
123.64
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 14
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 15
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 18
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 22
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 26
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 27
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 30
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 31
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 34
מ"ר דירה:
100.6
מ"ר מרפסת: 12.92
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 35
מ"ר דירה:
106.28
מ"ר מרפסת: 13.09
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 36
מ"ר דירה:
105.31
מ"ר מרפסת: 10.56
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר