קומות
נרקיסים
שם דירה: דירה מס' 1
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 31.27
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 3
מ"ר דירה:
129.3
מ"ר מרפסת: 30.36
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 4
מ"ר דירה:
107.94
מ"ר מרפסת: 44.39
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 5
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 7
מ"ר דירה:
129.55
מ"ר מרפסת: 12.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 8
מ"ר דירה:
101.12
מ"ר מרפסת: 5.77
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 9
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 11
מ"ר דירה:
129.55
מ"ר מרפסת: 12.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 12
מ"ר דירה:
101.12
מ"ר מרפסת: 9.55
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 13
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 15
מ"ר דירה:
129.55
מ"ר מרפסת: 12.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 16
מ"ר דירה:
127.17
מ"ר מרפסת: 249.26
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 2
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 17
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 19
מ"ר דירה:
127.17
מ"ר מרפסת: 12.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 20
מ"ר דירה:
101.12
מ"ר מרפסת: 9.55
מס' חדרים: 4
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 21
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
שם דירה: דירה מס' 23
מ"ר דירה:
129.55
מ"ר מרפסת: 12.03
מס' חדרים: 5
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מערב
נמכר
שם דירה: דירה מס' 24
מ"ר דירה:
84.26
מ"ר מרפסת: 12.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 25
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 28
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 29
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 32
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 33
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 36
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 37
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 40
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 41
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
שם דירה: דירה מס' 44
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 45
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 48
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 49
מ"ר דירה:
75.95
מ"ר מרפסת: 10.22
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 52
מ"ר דירה:
83.53
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 53
מ"ר דירה:
76.31
מ"ר מרפסת: 10.08
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: דרום - מזרח
נמכר
שם דירה: דירה מס' 56
מ"ר דירה:
81.66
מ"ר מרפסת: 12.34
מס' חדרים: 3
מס' חניות: 1
כיוונים: צפון - מזרח
נמכר